QENDRA KOMBËTARE PËR MENAXHIM KUFITAR

FLUKSI NË PIKAT E KALIMIT KUFITAR

Pikat e Kalimit KufitarHyrje (min)Dalje (min)Kolona (metra) 
Hyrje
Kolona (metra) 
Dalje
Qafë e Prushit 03-05 03-05 00 00
Qafë e Morinës03-05 03-05 00 00
Kullë 03-05 03-05 00 00
Bërnjak03-0503-050000
Glloboqicë 03-05 03-05 00 00
Stançiq03-0503-050000
Vërmicë03-0503-050000
Hani i Elezit03-0503-050000
Jarinje03-0503-050000
Mutivodë03-0503-050000
Muçibabë03.0503.050000
Dheu i Bardhë03-0503-050000
Merdarë03-0503-050000


Përditesuar: 05/06/2023 19:55:05

GJENDJA E RRUGËVE QË SHPIEJNË NË PIKAT E KALIMIT KUFITAR

Magjistralja Dëborë Akull Mjegull Rrëshqitje
dheu
Kalueshmëria
Kaçanik - Hani i ElezitJO JO JO JO E kalueshme
Fush-Pajtimit -Glloboçicë JO JO JO JO E kalueshme
Gjilan - Dheu i Bardhë JO JO JO JO E kalueshme
Gjilan - Muçibabë  JO JO JO JO E kalueshme, 
Pejë – KullëJO JOJO JO E kalueshme, 
Gjakovë – Q.MorinëJO JO JO JO E kalueshme, 
Gjakovë -  Q.Prushit JO JO JO JO E kalueshme, 
Prizren - Vërmicë JO JO JO JO E kalueshme
Prishtinë - Mutivodë JO JO JO JO E kalueshme
Podujevë - MerdarëJOJOJOJOE kalueshme
Mitrovicë - BërnjakJOJOJOJOE kalushme
Mitrovicë - JarinjeJOJOJOJOE kalushme

Përditesuar: 05/06/2023 19:55:10

Telefonat:
Numrat e cekur më poshtë janë të dedikuar për të marrë informacione lidhur me procedurat

  • Kufitare (Policisë së Kosovës dhe Policisë Kufitare),
  • Doganore (Dogana e Kosovës),
  • Shëndetit publik (Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë),
  • Ato të fluksit ndërkufitar dhe informata të cilat mund të ndërlidhen me Ministrit, Agjencitë dhe autoritetet tjera të Republikës së Kosovës

+383 (0) 38 551 661 ext: 1000
+383 (0) 45 198 606
+383 (0) 45 198 000


Hot-line:
Numrat e cekur më poshtë janë të dedikuar për të denoncuar veprimet korruptive dhe aktivitetet që ndërlidhen me kontrabandë.
+383 (0) 38 500 095
Free: 0800 500 95
SMS: 500 95
E-mail: qkmk@rks-gov.netPërditesuar: 05/06/2023 19:55:14

Videot e përzgjedhura