Sekretar i Përgjithshëm

Lulzim Ejupi

Sekretar i Përgjithshëm
03820019005