Sekretar i Përgjithshëm

Fahrije Tërnava

Sekretare e Përgjithshme
03820019005