Sekretar i Përgjithshëm

Fahrije Tërnava

Zëvendësuese e Sekretarit të Përgjithshëm.
03820019005