Sekretar i Përgjithshëm

Fahrije Tërnava

Sekretare e Përgjithshme
038 200 76 550