Blerim Gashani


Blerim Gashani

Blerim Gashani u lind më 25 dhjetor 1974 në fshatin Tërstenik, komuna e Drenasit. Shkollimin fillor e kreu në fshatin e tij, ndërsa atë të mesëm në Drenas. Fillimisht, ka studiuar për Gjuhë dhe Letërsi Angleze në Universitetin e Prishtinës, pastaj studimet themelore për Komunikim Masiv dhe Gazetari i kreu në Universitetin AAB, ku është duke përfunduar studimet Master.

Midis datës 9 dhjetor 1994 dhe 27 shkurt 2000, ka punuar si mësimdhënës në shkollën fillore “Zenel Hajdini”, Tërstenik. Nga 28.02.2000 deri më 16.12.2008, ka punuar në Misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe pastaj, ndërmjet 23 dhjetorit 2008 dhe 31 korrikut 2014, ka punuar për Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit (EULEX).

Nga data 1 gusht 2014 e deri më 15 prill 2021, ka punuar për NI-CO, një organizatë e Mbretërisë së Bashkuar, që ka implementuar shumë projekte në Republikën e Kosovës, sidomos të lidhura me siguri dhe drejtësi. Më 16 prill 2021 është emëruar Zëvendësministër i Ministrisë së Punëve të Brendshme, aty ku, përveç detyrave tjera, është edhe Koordinator Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Kufirit, Koordinator Kombëtar për Anti-Trafikim dhe Koordinator Kombëtar për Migrim.  

Gashani ka botuar recensione dhe ka përvojë të mirë si redaktor, korrektor dhe lektor i gjuhës standarde shqipe në botime të ndryshme akademike e publicistike.   Deri më tani, përveç qindra artikujve gazetareskë të botuar në median e shkruar dhe elektronike të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, ai ka botuar edhe dy libra: “Vjeshtë e ngrime” – në bashkautorësi, më 2017, dhe “Kronikë e rrënimit të Kosovës”, më 2020.  

Është i martuar dhe ka dy fëmijë.    

Asistente e zëvendësministrit