Asistent i Zyrës

Adelina Krasniqi

Asistente Administrative
Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm 
038200 76 551