Konkurset

Titulli i pozitës Vendi Data Data e publikimit Data e skadimit
Kryeshef Ekzekutiv i Inspektoratit Policor të Kosovës Prishtinë 27.10.2020
10.11.2020
27.10.2020 10.11.2020