Konkurset

Titulli i pozitës Vendi Data Data e publikimit Data e skadimit
Konkurs Drejtor Ekzekutiv - Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale 29.08.2023
28.09.2023
29.08.2023 28.09.2023