Konkurset

Titulli i pozitës Vendi Data Data e publikimit Data e skadimit
Konkurs për grupin Specialist të Shkencave Shoqerore - Inspektor të Arsimit Prishtinë 03.11.2022
03.12.2022
03.11.2022 03.12.2022
Drejtor i Përgjithshëm Agjencia e Shoqërisë së Informacionit Prishtinë 02.11.2022
30.11.2022
02.11.2022 30.11.2022