Konkurset

Titulli i pozitës Vendi Data Data e publikimit Data e skadimit
1. Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës. Prishtine 20.01.2021
04.02.2021
20.01.2021 04.02.2021
Njoftimin për shpallje të kandidatit të suksesshëm për pozitën e vendit të punës: Kryeshef Ekzekutiv i Inspektoratit Policor të Kosovës në MPB 31.12.2020
31.01.2021
31.12.2020 31.01.2021