Konkurset

Titulli i pozitës Vendi Data Data publikimit Data skadimit
Njoftimin për anulimin e konkursit të datës 14.09.2019 18.06.2020
18.07.2020
18.06.2020 18.07.2020
Sekretar në: - Këshillin e Sigurisë së Kosovës – Zyra e Kryeministrit (1). Prishtinë 25.06.2020
09.07.2020
25.06.2020 09.07.2020