Konkurset

Titulli i pozitës Vendi Data Data e publikimit Data e skadimit
Shpallje: Propozimeve nga shoqëria civile për anëtar të Këshillit Shtetëror për Vlerësim dhe Disiplinë Prishtinë 10.05.2022
10.06.2022
10.05.2022 10.06.2022