Këshilltarët e Ministrit

Këshilltar i lartë politik i ministrit – Shef i kabinetit:  

Bajram Gecaj – 038 200 19 630


Këshilltar politik i ministrit: 

Lulzim Fushtica – 038 200 19 677


Këshilltar politik i ministrit: 

Jeton Biqkaj – 038 200 19 647


Këshilltar politik i ministrit: 

Faik Zekaj – 038 200 19 741


Këshilltar politik i ministrit: 

Avni Islami – 038 200 19 747


Këshilltar Politik i ministrit:

Denis Ćeman 


Këshilltare Politike e ministrit:

Rita Spahiu – 038 200 19 001


Asistente Administrative:

Donjeta Sheqiri – 038 200 19 640