Për fluturim të Riatdhesuarve

Për fluturim të Riatdhesuarve kontaktoni Ministrinë e Punëve të Brendshme në

  • Email adresë: mpb.riatdhesimi1@rks-gov.net; mpb.riatdhesimi3@rks-gov.net; mpb.riatdhesimi4@rks-gov.net; Gazmend.camaj@rks-gov.net;

ose

  • Tel.:+383 (0) 38 200 19 590; +383 (0) 38 200 739; +383 (0) 38 200 19 596; +383 (0) 38 200 19 634;

Kërkesa për këto fluturime bëhet së paku tri (3) ditë para fluturimit të planifikuar, vetëm gjatë orarit të punës; e Hëne - e Premte, 08:00 -16:00