QENDRA KOMBËTARE PËR MENAXHIM KUFITAR

FLUKSI NË PIKAT E KALIMIT KUFITAR

Pikat e Kalimit Kufitar Hyrje (min) Dalje (min) Kolona (metra) 
Hyrje
Kolona (metra) 
Dalje
Glloboqicë 03-05 03-05 COVID 19 test according ECDC list 00
Qafë e Prushit 03-05 03-05 COVID 19 test according ECDC list 00
Qafë e Morinës 03-05 03-05 COVID 19 test according ECDC list 00
Kullë 03-05 03-05 COVID 19 test according ECDC list COVID19 test required
Bërnjak 03-05 03-05 COVID 19 test according ECDC list 00
Vërmicë05-1003-05COVID 19 test according ECDC list00
Hani i Elezit03-05 03-05 COVID 19 test according ECDC list 00
Jarinje 03-0503-05 COVID 19 test according ECDC list 00
Mutivodë 03-05 03-05 COVID 19 test according ECDC list 00
Muçibabë 03-05 03-05 COVID 19 test according ECDC list 00
Dheu i Bardhë 03-05 03-05 COVID 19 test according ECDC list 00
Merdarë03-0503-05 COVID 19 test according ECDC list00

Përditesuar: 24/11/2020 10:33:34

GJENDJA E RRUGËVE QË SHPIEJNË NË PIKAT E KALIMIT KUFITAR

Magjistralja Dëborë Akull Mjegull Rrëshqitje
dheu
Kalueshmëria
Kaçanik - Hani i Elezit JO JO JO JO E kalueshme
Fush-Pajtimit -Glloboçicë JO JO JO JO E kalueshme
Gjilan - Dheu i Bardhë JO JO JO JO E kalueshme
Gjilan - Muçibabë  JO JO JO JO E kalueshme
Pejë – Kullë JO JO JO JO E kalueshme
Gjakovë – Q.Morinë JO JO JO JO E kalueshme
Gjakovë -  Q.Prushit JO JO JO JO E kalueshme
Prizren - Vërmicë JO JO JO JO E kalueshme
Prishtinë-Mutivodë JO JO JO JO E kalueshme
Podujevë - MerdarëJOJOJOJOE kalueshme
Mitrovicë - BërnjakJOJOJOJOE kalueshme
Mitrovicë - JarinjeJOJOJOJOE kalueshme

Përditesuar: 24/11/2020 07:19:13

Telefonat:
Numrat e cekur më poshtë janë të dedikuar për të marrë informacione lidhur me procedurat

  • Kufitare (Policisë së Kosovës dhe Policisë Kufitare),
  • Doganore (Dogana e Kosovës),
  • Shëndetit publik (Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë),
  • Ato të fluksit ndërkufitar dhe informata të cilat mund të ndërlidhen me Ministrit, Agjencitë dhe autoritetet tjera të Republikës së Kosovës

+383 (0) 38 551 661 ext: 1000
+383 (0) 45 198 606
+383 (0) 45 198 000Hot-line:
Numrat e cekur më poshtë janë të dedikuar për të denoncuar veprimet korruptive dhe aktivitetet që ndërlidhen me kontrabandë.
+383 (0) 38 500 095
Free: 0800 500 95
SMS: 500 95
E-mail: qkmk@rks-gov.netPërditesuar: 24/11/2020 07:19:25

Videot e përzgjedhura