QENDRA KOMBËTARE PËR MENAXHIM KUFITAR

FLUKSI NË PIKAT E KALIMIT KUFITAR

Pikat e Kalimit Kufitar Hyrje (min) Dalje (min) Kolona (metra) 
Hyrje
Kolona (metra) 
Dalje
Glloboqicë 03-05 03-05 00 00
Stançiq 03-05 03-05 00 00
Qafë e Prushit 03-05 03-05 00 00
Qafë e Morinës03-05 03-05 00 00
Kullë 03-05 03-05 00 00
Bërnjak 03-05 03-05 00 00
Vërmicë03-0503-050000
Hani i Elezit03-05 03-050000
Jarinje03-0503-050000
Mutivodë03-0503-05 00 00
Muçibabë03-0503-05 00 00
Dheu i Bardhë03-0503-050000
Merdarë03-0503-050000

Përditesuar: 17/01/2022 23:08:18

GJENDJA E RRUGËVE QË SHPIEJNË NË PIKAT E KALIMIT KUFITAR

Magjistralja Dëborë Akull Mjegull Rrëshqitje
dheu
Kalueshmëria
Kaçanik - Hani i ElezitPO PO JO JO E kalueshme
Fush-Pajtimit -Glloboçicë PO PO JO JO E kalueshme, por me pajisje dimerore  
Gjilan - Dheu i Bardhë PO JO JO JO E kalueshme
Gjilan - Muçibabë  PO JO JO JO E kalueshme, por me pajisje dimërore
Pejë – KullëJO JOJO JO   E kalueshme, por me pajisje dimërore
E pakalueshme për automjete t rënda
Gjakovë – Q.MorinëJO PO JO JO E kalueshme
Gjakovë -  Q.Prushit JO JO JO JO E kalueshme
Prizren - Vërmicë JO JO JO JO E kalueshme 
Prishtinë - Mutivodë PO JO JO JO E kalueshme, por me pajisje dimërore
Podujevë - MerdarëJOJOJOJOE kalueshme
Mitrovicë - BërnjakPOJOJOJOE kalueshme, por me pajisje dimërore
Mitrovicë - JarinjePOJOJOJOE kalueshme, por me pajisje dimërore

Përditesuar: 17/01/2022 23:08:28

Telefonat:
Numrat e cekur më poshtë janë të dedikuar për të marrë informacione lidhur me procedurat

  • Kufitare (Policisë së Kosovës dhe Policisë Kufitare),
  • Doganore (Dogana e Kosovës),
  • Shëndetit publik (Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë),
  • Ato të fluksit ndërkufitar dhe informata të cilat mund të ndërlidhen me Ministrit, Agjencitë dhe autoritetet tjera të Republikës së Kosovës

+383 (0) 38 551 661 ext: 1000
+383 (0) 45 198 606
+383 (0) 45 198 000


Hot-line:
Numrat e cekur më poshtë janë të dedikuar për të denoncuar veprimet korruptive dhe aktivitetet që ndërlidhen me kontrabandë.
+383 (0) 38 500 095
Free: 0800 500 95
SMS: 500 95
E-mail: qkmk@rks-gov.netPërditesuar: 17/01/2022 23:08:38

Videot e përzgjedhura