ID Elektronike


Qytetare te nderuar te Republikes se Kosoves ne kete faqe mund te mesoni me shume ne lidhje me dokumentat e Repblikes se Kosoves te cilet i leshon Ministria e Puneve te Brendeshme te Kosoves.

 

Ministria e Puneve te Brendeshme shume lloje te dokumentave ku hyjne edhe dokumentat e cekur me poshte ku keto dokumenta hyjne ne dokumente te sigurise se larte:

 

  • Pasaportat Biometrik
  • Patent shoferet
  • Leternjoftimat biometrik

 

Me poshte do te ju informojme me shume ne lidhje me leternjoftimat biometrik dhe perdorimin e tyre ne formen elektronike. Po ashtu do tu ju ofrojme manual si dhe interface te nevojshem ne menyre qe ju te mundeni me i shfrytezuar eletronikisht leternjoftimat per nevoja te ndryshme. Mundesite e shfrytezimit te leternjoftimave ne forme elektronike jan te ndryshme ku disa prej tyre jane:

 

  • E-Governance Qeversije elektronike
  • E-Bankingen
  • E-Commerce
  • E-Health
  • Etj

 

Ministria e Puneve te Brendeshme me rastin e leshimit te leternjoftimit biometrik-elektronik ju dorzon edhe nje koverte ku ju mund ti gjeni shenimet tuaja sekrete ne lidhje me perdorimin e leternjoftimit ne menyre elektronike. Keto shenime duhet te ruhen sespse humbja e tyre dmth se ju nuk mund ta shfrytezoni leternjoftimin tuaj elektronikisht.

 

Ne menyre qe leternjoftima elektronik te perdoret ju keni nevoje te keni nje lexues pa kontakt te smart kartelave si ne figuren e me poshtme i cili lidhet me kompjuterin e juaj permes portit usb. Secili tip i lexuesit duhet te instalohet ne pajisjen e juaj PC dhe duhet ti ket driverat ne kompjuter ne menyre qe te bahet i mundur leximi me keto pajisje.

 

 

Po ashtu ju nevojitet nje applikacion ndermjetese i cili po ashtu duhet te instalohet ne pajisjen e juaj PC i cili mund te shkarkohet nga linku i meposhtem:


Shkarko


Manuali per instalimin e ketij applikacioni ndermjetesues ne mes PC_se suaj dhe lexuesit mund te shkarkohet ne linkun me poshte. Ne linqet me poshte po ashtu ju mund te gjeni te dhana te nevojshme ne lidhje me pajisje softwere te cilat perkrahen nga appliakcioni ndermjetesues

 

Dokumenta e nevojshem te cilat ju ndihmojne ne administrimin dhe perdorimin leternjoftimit ne menyre elektronike:


 Aplikacioni i administrimit - udhëzime për përdorimin


Përshkrimi i produktit

 

Shënime teknike

 

Udhëzuesi i instalimit