Festat Zyrtare

Festat zyrtare në Republikën e Kosovës për vitin  2021

Službeni praznici u Republici  Kosova za 2021 god.

Festat zyrtare në pajtim me nenin 2 të Ligjit nr. 03/L-064, për festat zyrtare në Republikën  e Kosovës, janë:
Službeni praznici u skladu sa članom 2.  Zakona br.03/L-064, o službenim praznicima u Republici Kosova, su:

Nr.

 Festat Zyrtare
 
Službenih prazici

Dita/Data e festës
Dan/Datum praznika

 Dita/Data e pushimi
  Dan/Datum odmora

1.

Viti i Ri
Nova godina

E premte   01 janar
Petak    01 januar


E shtunë   02 janar
Subota     02 januar

E premte   01 janar
Petak    01 januar


E hënë   04 janar
Ponedeljak  04 januar

2.

Krishtlindjet ortodokse
Pravoslavni Božić

 E enjte    07 janar
 Cetvertak  07 januar

E enjte       07 janar
Cetvertak  07 januar

3.

Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës
Dan Nezavisnosti Republike Kosova

 E mërkure 17 shkurt
Sreda  17 februar

E mërkure   17 shkurt
Sreda   17 februar

4.

Pashkët Katolike

Katolički Uskrs

E diel  04 prill

Nedelja  04 april

E hënë    05 prill

Ponedeljak  05 april

 

Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës
Dan Ustava Republike Kosova

E premte  09 prill

Petak  09 april

E  premte    09 prill
 Petak  09 april

5.

Dita Ndërkombëtare e Punës
Medjunarodni Dan Rada

E shtunë 01 maj
Subota 01 maj

E hënë   03 maj
 Ponedeljak  03  maj

7.

Pashkët Ortodokse
Pravoslavni Uskrs

E diel 02 maj

 Nedelja 02 maj

 E martë  04 maj

 Utorak  04 maj

8.

Dita e Evropës
Dan Evrope

E diel   09 maj
Nedelja  09 maj

E Hënë    10 maj
Ponedeljak   10 maj

9.

Bajrami i Madh, dita e parë
Fiter Bajram,  prvi dan

E enjte 13 maj

Cetvertak 13 maj

E enjte 13 maj

Cetvertak 13 maj

10.

Bajrami i Vogël, dita e parë
Kurban Bajram, prvi dan

E martë 20 korrik

Utorak 20 jul

E martë 20 korrik

Utorak 20 jul

11.

Krishtlindjet Katolike
Katolički Božić

 E shtunë   25 dhjetor
 Subota 25 decembar

  E hënë 27 dhjetor
  Ponedeljak 27 decembar