Termini për Vula Apostile

Ministria e Punëve të Brendshme/Agjencia për Regjistrim Civil,  i njofton të gjithë  qytetarët e Republikës së Kosovës, që me vulë apostile/verifikuese mund të pajisen  pa pasur nevojë  që të ndajnë terminin online. Ky shërbim ofrohet  në  Prishtinë, Mitrovicë, Pejë dhe Gjilan