Këshilltarët e Ministrit

Jeta TelaShefe e kabinetit dhe Këshilltare e Lartë politike,

046/182-165, centrex 038 200 19 741, jeta.tela@rks-gov.net


Aulona Bytyqi – Asistente ekzekutive,

 043/941 982, centrex 038 200 19 001, Aulona.bytyqi@rks-gov.net