Jeta Tela Shema

Jeta Tela Shema
Shefe e kabinetit dhe Këshilltare e Lartë politike

 

+383 (0)38 200 76 501

jeta.tela@rks-gov.net

Vlora Gojani


Vlora Gojani

Këshilltare Politike e Ministrit

 

+383 (0)38 200 76 504
vlora.gojani@rks-gov.net

Kushtrim Krasniqi


Kushtrim Krasniqi
Këshilltar Politik i Ministrit

 

+383 (0)38 200 60 008

kushtrim.m.krasniqi@rks-gov.net

Alban Pozhegu


Alban Pozhegu

Këshilltar Politik i Ministrit

 

+383 (0)38 200 76 506

alban.pozhegu@rks-gov.net

Aulona Bytyqi


Aulona Bytyqi
Asistente ekzekutive e Ministrit

 

+383 (0)38 200 76 511

aulona.bytyqi@rks-gov.net

Skenderlina Ajzeraj


Skenderlina Ajzeraj

Asistente Administrative

 

+383 (0)38 200 76 512

skenderlina.ajzeraj@rks-gov.net

Fjolla Gashi Isufi


Fjolla Gashi Isufi

Asistente administrative

 

+383(0) 200 76 513

fjolla.gashi.isufi@rks-gov.net