Zyrtar administrativ

Zyrtar administrativ


Përshkrimi i shkurtër i detyrave dhe përgjegjësive:

1.     Procesimi i aplikacioneve për dokumente, letërnjoftime, pasaporta dhe patë shoferë;

2.     Procesimi i aplikacioneve për regjistrimin e automjeteve;

3.     Kryen edhe detyra tjera të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga udhëheqësi;

4.     Raporton tek udhëheqësi i Qendrës përkatëse.


Procedura e konkurimit: Jashtme

Numri references: MPB –1/ 2022

Paga: 423.85 Euro (Bruto)

Procedura e konkurimit: Jashtme

Numri references: MPB –1/ 2022

Paga: 423.85 Euro (Bruto)

Vendi: Në Qendrat për Pajisje me Dokumente

Data e publikimit: 04.08.2022

Data e skadimit: 15.08.2022


Skedarët për shkarkim

Formulari per shkarkim