1. Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës.

Procedura e konkurimit: Jashtme

Vendi: Prishtine

Data e publikimit: 20.01.2021

Data e skadimit: 03.02.2021


Skedarët për shkarkim

Formulari per shkarkim