Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës

Procedura e konkurimit: Jashtme

Vendi: Prishtine

Data e publikimit: 18.11.2020

Data e skadimit: 02.12.2020


Formulari per shkarkim