Zëvendësministrat

Zëvendësministër në Ministrin e Punëve të Brendshme