Ministria e Punëve të Brendshme shprehë solidaritetin me të gjithë refugjatët kudo në botë me rastin e Ditës Botërore për Refugjatë

Prishtinë

Ministria e Punëve të Brendshme në Ditën Botërore për Refugjatë ka punuar ndër vite bashkë me partnerët ndërkombëtarë dhe me shoqërinë civile në konsolidimin e strukturës ligjore dhe institucionale për menaxhimin e migrimit dhe azilit n veçanti.  

Në këtë ditë si kjo duhet të punojmë së bashku dhe të angazhohemi për të mbrojtur dhe mbështetur refugjatët kudo që janë. Është një ditë për të kujtuar rezistencën e miliona individëve të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të konflikteve, persekutimit apo dhunës.  

Gjithashtu, Ministria e Punëve të Brendshme thekson se duhet të jemi të vetëdijshëm se refugjatët nuk janë thjesht statistika, por qenie njerëzore me ëndrra, aspirata dhe dëshirë për siguri dhe dinjitet. Është përgjegjësia jonë kolektive të sigurojmë mirëqenien e tyre dhe të promovojmë një shoqëri të përfshirë ku ata mund të ndërtojnë sërish jetën e tyre.  

Refugjatët janë persona që pa dëshirën e tyre largohen nga vendet e veta për të shpëtuar nga konfliktet ose persekutimi. Kjo ditë është një rast për të krijuar ndjeshmëri dhe mirëkuptim për gjendjen e tyre te vështirë.   Republika e Kosovës këtë e ka bërë për të përmbushur jo vetëm obligimet ligjore të vendit tonë dhe standardeve ndërkombëtare, por edhe si obligim moral , pasi që ne vet si komb kemi përjetuar vuajtjet e të qenurit refugjatë për shkak të represionit dhe luftës gjatë viteve 1998 -1999.  

Sot, në këtë ditë duhet të vlerësojmë kontributet që refugjatët kanë dhënë në komunitetet e tyre pritëse dhe të nderojmë ndjeshmërinë dhe sjelljen e mirësi të atyre që i kanë pritur, duke pranuar diversitetin dhe duke promovuar empatinë, ne mund të krijojmë një botë më të mbushur me dhembshuri dhe më të kuptueshme.  

Bashkë, mund të bëjmë ndryshimin. Le të  punojmë për politika që mbrojnë të drejtat e refugjatëve, që u ofrojnë akses në arsim, kujdes shëndetësor dhe mundësi pune. Duke punuar dorë për dorë, mund të ndërtojmë një të ardhme më të ndriçuar për refugjatët, ku ata mund të zhvillohen dhe të kontribuojnë në shoqëritë që tashmë e quajnë shtëpi.  

Edhe një herë në këtë Ditë Botërore të Refugjatëve, le të shprehim përkujdesje, empati dhe solidaritet ndaj refugjatëve kudo.