U MBAJT TAKIMI I MINISTRAVE TË BRENDSHËM NË KUADËR TË PROCESIT TË BERLINIT 2020

Ministri i Ministrisë së Punëve të Brendshme, z. Agim Veliu, mori pjesë në takimin e ministrave të brendshëm, në kuadër të Procesit të Berlinit 2020, proces ky i cili me mjaft sukses u shndërrua në një shteg shumë të rëndësishëm ndërlidhës në mes të shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.

Në këtë takim rëndësi e vecant iu kushtua propozimit të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC) për lëvizje të qytetarëve në shtetet e Ballkanit Perëndimor me letërnjoftim.

Ministri Veliu, në emër të  Qeverisë së Republikës së Kosovës, shprehu mbështetjen e kësaj nisme dhe në të njejtën kohë përmendi disa nga parakushtet për të cilat duhet të ketë pajtueshmëri nga të gjitha shtetet, dhe në vecanti eliminimin e pengesave të qytetarëve të Republikës së Kosovës gjatë udhëtimin nëpër Republikën e Serbisë.

Vec kësaj, ministri Veliu prezantoi gatishmërinë e Qeverisë së Republikës së Kosovës, që në vazhdimësi ka mbështetur dhe ka treguar një qasje konstruktive për nismat  rajonale, të cilat kanë për synim të përmirësojnë dhe lehtësojnë jetën e përgjithshme të qytetarëve të shteteve të Ballkanit Perëndimor.

Ndërkaq, në pjesën e dytë të takimit, ministri Veliu përmendi punën e autoriteteve kufitare të Republikës së Kosovës dhe bashkëpunumin me autoritetet kufitare të shteteve fqinje, duke shkëmbyer informata dhe njohuri mbi aktivitetet edhe për gjendjen në lidhje me pandeminë në shtetet e tyre.Skedarët për shkarkim