Fjalimet e Ministrit


Dua të përgëzoj Kuvendin e Republikës së Kosovës për miratimin e Ligjit për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura, Ligjin për Zyrtarët Publikë dhe Ligjin për Pagat që paraqet një arritje të madhe për procesin e reformës dhe modernizimit të administratës publike. Miratimi i këtyre ligjeve shënon gjithashtu zbatimin e një prej treguesve kryesorë nga Kontrata e Reformës Sektoriale për Administratën Publike me Komisionin Evropian.
Faleminderit për ftesën që të diskutojmë së bashku për procesin e modernizimit dhe reformimit të administratës publike, që është një projekt shumë i rëndësishëm për procesin e shtet-ndërtimit dhe integrimit Evropian.
Një administratë publike profesionale, llogaridhënëse, efektive dhe transparente është qenësore për aftësinë e Republikës së Kosovës që të zbatoj reformat e procesit të integrimit Evropian si dhe të përgjigjet në kërkesat e drejta të qytetarëve për shërbime më të mira publike nga administrata shtetërore. Përkundër sfidave serioze që kemi, vitin 2018 po e përmbyllin me disa arritje shumë të rëndësishme për procesin e reformës së administratës publike.
Më lejoni të filloj duke ju uruar mirëseardhje në këtë konferencë që Ministria e Administratës Publike e organizon në bashkëpunim me OECD-SIGMA në lidhje me monitorimin e reformës së administratës publike.
Është kënaqësi e veçantë të flas në këtë tryezë organizuar nga Koalicioni i OJQ-ve në kuadër të “Javës Kundër Korrupsionit 2018” nën drejtimin e Institutit të Kosovës për Drejtësi, me mbështetjen e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Më lejoni të filloj duke falënderuar Open Data Kosovo për ftesën që të flas në këtë diskutim me rastin e publikimit të raportit “Qeverisja e Hapur e Pushtetit Ekzekutiv në Kosovë dhe rajon.”
Kam kënaqësinë të prezantoj sot para jush vendimin për organizimin dhe funksionimin e strukturave institucionale për menaxhimin dhe udhëheqjen e iniciativës së të dhënave të hapura nga Qeveria e Republikës së Kosovës.

Copyright © 2023.