Kontakti

Zyra për Komunikim Publik

+383/200 30 942

Recepsioni

+383/200 30 521

Qendra e thirrjeve

+383/200 30 900

Email: map@rks-gov.net

Copyright © 2023.